Vài dòng cảm nghĩ

Khi viết những điều này, nhất là khi công khai về việc chia sẻ bất chấp – chia sẻ không biên giới về cách kiếm tiền Online, tôi rất cân nhắc vì tính cách của người dân mình thích khoe khoang và lại hay đố kị, ghen ăn tức ở, sẽ nói rằng mình chém […]